Musica mundi
Videoclips
Festival  2018
Cursus  2018
MM School
Geschiedenis
Pers
Nieuws
Feedback
Contact
Dankbetuigingen
Sponsors
Reservatie
 
MUSICA MUNDI SCHOOL
Opening September 2018

 

De “Musica Mundi School” opent haar deuren in september 2018, ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de internationale Musica Mundi Stage en Festival.

De school wordt een primeur voor heel Centraal- en West- Europa. Jonge muzikanten van 10 tot 18 jaar zullen er professioneel muziekonderwijs kunnen volgen in combinatie met hun algemene vorming.

De Musica Mundi School komt op de historische en spirituele site van de “Monastère de Fichermont” - deel van de gekende en beschermde regio waar ooit de Slag bij Waterloo werd beslecht. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog werd besloten er een klooster op te richten om te bidden voor vrede en voor de slachtoffers van bloedige conflicten, in het bijzonder voor zij die in Waterloo zijn gesneuveld op 18 juni 1815.

Omdat de gemeenschap van “Verbe de Vie” het Klooster van de Dominicaanse Zusters verlaat, zocht het Aartsbisdom een andere bestemming voor het gebouw.

Dankzij een uitzonderlijke samenwerking met het Aartsbisdom Mechelen-Brussel zal de “Musica Mundi School” in Fichermont haar eerste internationale basisen secundaire muziekschool met internaat vestigen.

Het hele historische domein van Fichermont zal bewaard blijven, met respect voor de site van dit voormalige klooster, inclusief het gebruik van de kapel. Het zal een prachtige nieuwe bestemming krijgen ten dienste van jong talent en muziek.

In de school zullen de leerlingen een volledig programma voor algemeen onderwijs kunnen volgen vanaf het 5e jaar van het Basisonderwijs tot en met het 6e jaar van het Secundair onderwijs, met Engels als voertaal. De school zal het “Cambridge International Examinations”-programma volgen en de uitgereikte diploma’s secundair onderwijs zullen door datzelfde programma erkend zijn. In het internaat zullen jonge, talentvolle muzikanten van over de hele wereld verblijven.

Het professionele muziekonderricht zal verzorgd worden door artiesten die nu al deel uitmaken van de “Musica Mundifamilie”: Maxim Vengerov, ambassadeur van de school, Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Menahem Pressler, Ronald Van Spaendonck, Catherine Michel en vele anderen.

Docenten voor alle orkestinstrumenten en piano, meesterpedagogen en ‘artists in residence’ zullen op regelmatige basis in de school aanwezig zijn.

Jonge talenten zullen uitsluitend toegelaten worden op basis van een auditie en dus volgens hun talent. Studiebeurzen zullen aangeboden worden aan zij die ondersteuning nodig hebben.

CLICK HERE FOR THE COMPLETE SCHOOL DOSSIER

 


images/musica_mundi2x22x21x1.gif images/musica_mundi2x22x21x3.gif
images/photo3x1.gif images/photo3x3.gif
images/musica_mundi2x22x23x1.gif images/musica_mundi2x22x23x3.gif
images/musica_mundi3x11x1.gif images/musica_mundi3x11x2.gif
> Musica mundi > Nieuws
EN FR DE ES