Musica mundi
  Doel
  Concrete 
uitwerking
  Musica Mundi beleven
  De koninklijke 
genodigden
  Met de Steun van...
Videoclips
Festival  2018
Cursus 2018
MM School
Geschiedenis
Pers
Nieuws
Feedback
Contact
Dankbetuigingen
Sponsors
Reservatie
 

The MUSICA MUNDI SCHOOL Opening September 2018 !

CLICK HERE FOR THE COMPLETE SCHOOL DOSSIER
www.musicamundischool.org

images/musica_mundi2x22x21x1.gif images/musica_mundi2x22x21x3.gif

images/photo3x1.gif images/photo3x3.gif
images/musica_mundi2x22x23x1.gif images/musica_mundi2x22x23x3.gifMusica Mundi wil het muzikale en menselijke potentieel van jonge talenten uit de hele wereld ontwikkelen. Die op zich al bijzonder begaafde jonge talenten rechtstreeks in contact brengen met andere jonge talenten uit de hele wereld en met enkele van de grootste pedagogen en artiesten, is bijzonder stimulerend en verrijkend en heeft een onschatbare impact op hun ontwikkeling. Vanuit diezelfde filosofie organiseert Musica Mundi al sinds 18 jaar elke zomer een stage en een internationaal kamermuziekfestival voor jonge musici van 10 tot 18 jaar. Aan elke editie nemen zo’n 70 stagiairs deel uit alle hoeken van de wereld. Zo waren er in 2016, 30 landen vertegenwoordigd. De meeste van die jonge talenten beschikken over weinig of geen middelen, maar dankzij sponsors en mecenassen krijgen ze beurzen die hun verblijfskosten en hun muzikale opleiding volledig dekken.

Het groeiende succes van de stage en het festival de afgelopen 18 jaar en de talrijke ontmoetingen met musici uit de hele wereld deden de twee stichters van Musica Mundi, Hagit Hassid-Kerbel (pianist) en Leonid Kerbel (violist), de absolute noodzaak inzien om een lagere en middelbare school voor jonge musici op te richten. Het pedagogische project van de school houdt in dat jonge musici van 10 tot 18 jaar op een harmonieuze manier algemeen onderwijs kunnen combineren met professioneel muziekonderricht, allebei van topkwaliteit, en dat los van hun financiële situatie. Er bestaan op wereldvlak heel weinig scholen die een opleiding aanbieden die vergelijkbaar is met de filosofie van Musica Mundi.

De meeste van die scholen bevinden zich in Oost-Europa en Azië. In Centraal- en West-Europa zijn er nog geen, behalve in Groot-Brittannië. Op 2 mei 2011, op het Musica Mundi-concert in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, verklaarde Maxim Vengerov zich tot Ambassadeur van het schoolproject!

De Musica Mundi School komt op de historische en spirituele site van de “Abdij van Fichermont” - deel van de gekende en beschermde regio waar ooit de Slag bij Waterloo werd beslecht. Dankzij een uitzonderlijke samenwerking met het Aartsbisdom Mechelen-Brussel zal de “Musica Mundi School” in Fichermont haar eerste internationale basis- en secundaire muziekschool met internaat vestigen. Het hele historische domein van Fichermont zal bewaard blijven, met respect voor de site van dit voormalige klooster, inclusief het gebruik van de kapel. Het zal een prachtige nieuwe bestemming krijgen ten dienste van jong talent en muziek.

In de school zullen de leerlingen een volledig programma voor algemeen onderwijs kunnen volgen vanaf het 5e jaar van het Basisonderwijs tot en met het 6e jaar van het Secundair onderwijs, met Engels als voertaal. De school zal het “Cambridge International Examinations”-programma volgen en de uitgereikte diploma’s secundair onderwijs zullen door datzelfde programma erkend zijn. In het internaat zullen jonge, talentvolle muzikanten van over de hele wereld verblijven.

Het professionele muziekonderricht zal verzorgd worden door artiesten die nu al deel uitmaken van de “Musica Mundi-familie”: Maxim Vengerov, ambassadeur van de school, Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Menahem Pressler, Ronald Van Spaendonck, Catherine Michel en vele anderen. Docenten voor alle orkestinstrumenten en piano, meester-pedagogen en ‘artists in residence’ zullen op regelmatige basis in de school aanwezig zijn. Jonge talenten zullen uitsluitend toegelaten worden op basis van een auditie en dus volgens hun talent. Studiebeurzen zullen aangeboden worden aan zij die ondersteuning nodig hebben.

 


"I know, that the most joy in my life
has come to me from my violin"

Albert Einstein


"To acheive great things, two things are needed :
a plan, and not quite enough time"

Leonard Bernstein

images/musica_mundi3x11x1.gif images/musica_mundi3x11x2.gif
> Musica mundi > school
EN FR DE ES